Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Egroup và Samsung

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Egroup và Samsung

Ngày 6/6/2019, Samsung thông báo ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup tại Rehoboth Việt Nam về việc đưa các ứng dụng công nghệ thông minh vào môi trường giáo dục – đào tạo cũng như các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt khác của Egroup.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Egroup và Samsung
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Egroup và Samsung
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Egroup và Samsung
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Egroup và Samsung
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Egroup và Samsung
No Comments

Post A Comment