Workshop: Kinh nghiệm Đào tạo Hội nhập & Định hướng từ các tập đoàn Hàn Quốc

Workshop: Kinh nghiệm Đào tạo Hội nhập & Định hướng từ các tập đoàn Hàn Quốc

Cám ơn NexEdu đã lựa chọn Rehoboth Việt Nam để tổ chức chương trình Workshop: Kinh nghiệm Đào tạo Hội nhập & Định hướng từ các tập đoàn Hàn Quốc.

Chương trình dẫn dắt bởi bà Ji Yeon Kim – chuyên gia tư vấn và đào tạo cấp cao từ tập đoàn MegaStudy (Hàn Quốc) với 12 năm làm cố vấn đào tạo cho tập đoàn LG, LS, Hyundai.

📘 Một số nội dung chính:
– Truyền thông nội bộ về văn hóa doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu tiên
– Biện pháp giảm thời gian, tối ưu chi phí đào tạo hội nhập & định hướng
– Kinh nghiệm về đào tạo Hội nhập & Định hướng từ các tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc từ kinh nghiệm 
– Cập nhật các hình thức Đào tạo Hội nhập & Định hướng trên thế giới hiện nay.

No Comments

Post A Comment